Interaktyvus žemėlapis
Linos Jonikės paroda „Paslaptys II“
Medžio skulptūrų paroda
Padėk muziejui pakeisti rūbą!
Muziejus atidarytas

SKELBIAMAS VIEŠASIS KONKURSAS DĖL LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUJE ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS

Skelbimas Karciamos

 

„Skelbiama informacija apie vykdomą materialiojo turto objekto, esančio Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje, adresu L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., viešąjį nuomos konkursą:

Eil. Nr.Viešųjų nuomos konkursų objektaiPlotas kv. mPradinis nuompinigių dydis, Eur/mėn.Turto nuomos tikslasPastabos
1.Pastato – Josvainių Karčiama (Unik. Nr. 4400-5006-2850) I aukšto patalpos su baldais ir šviestuvais353,75450,00Teikti išimtinai muziejaus lankytojų ir darbuotojų viešojo maitinimo paslaugas. Viešojo maitinimo veikloje puoselėti Lietuvos kulinarinį paveldą, etnografinių regionų valgių ypatybes bei supažindinti su jais Muziejaus lankytojus.Maitinimo veikla – sezoninė. Pastatas nepritaikytas juo naudotis šaltuoju metų laiku. Nuompinigiai mokami tik veiklos vykdymo laikotarpiu.

Dalyvavimo nuomos konkursuose ypatumas – dalyvis (-ai) privalo turėti ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų nurodytos veiklos patirtį ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti muziejaus patvirtintame valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo tvarkos apraše bei išsamiose nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą turto objektą teikiama adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel.: 8 346 47233.

Turto objektų nuomos terminas yra 4 metai ir 6 mėnesiai – iki 2023 m. liepos 31 d. (įskaitant nuomos termino pratęsimą, ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) metų laikotarpis). Nuomininkas visam nuomos laikotarpiui privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę ne mažiau kaip 30000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00 ct) suma. Nuomininkas pastatus privalo drausti turto draudimu. Nuompinigiai, infrastruktūros mokestis (5,00 Eur/mėn.) bei komunaliniai mokesčiai privalo būti sumokėti kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.

Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkursuose turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos – nuo 2019 m. sausio 11 d. 9 val. 00 min. (registravimo pradžios terminas) iki 2019 m. sausio 14 d. 16 val. 00 min. (registravimo pabaigos terminas) adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės Kaišiadorių r., 31 kab., įgaliotam asmeniui – referentei Živilei Rimavičienei, (tel.: 8 346 47233, el. p. referentas@llbm.lt).

Pradinis įnašas, lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į AB banko „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT747300010002229239. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

Dėl turto apžiūros galima kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams – darbų ir civilinės saugos specialistas Antanas Andriulaitis, tel.: 8 698 10692, el. p.: antanas.andriulaitis@llbm.lt. Turto apžiūra gali vykti 2019 m. sausio 4 d. ir 7 d.

Komisijos posėdis, kuriame bus nustatytas pastato – Josvainių Karčiama I aukšto patalpų nuomos konkurso laimėtojas, vyks 2019 m. sausio 15 d. 14 val. 00 min., adresu J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., 29 kabinete.“

 

LLBM pastato – Josvainių Karčiama I aukšto patalpų viešo nuomos konkurso sąlygos

Karčiama 1 priedas. PARAIŠKA Lietuvos liaudies buities muziejaus viešo nuomos konkurso (3)

 

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas (nuoroda):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.156590/cymzmfEDeG

Renginiai gegužę
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Smiley face

Partneriai ir rėmėjai

Malsena_logo 

 

kauno_diena

tau-lt

 

LRT_logo12aidaikitasp4mazas2017
Rumsiskiu_baldai_permatomas fonasLietuve.lt logotipas internetui

 

 


biodinamikos logo

husqvarna-comkaisiadorieciams-logo-tekstas 

Logotipas_Reformacijai500

Lietuvos_muziejai_logotipas_naujasLMA-logo-melynas

 

eeagrants-lttautinio kostiumo metaiLT100-tinklapiams-2
Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas_pakoreguotas_Ilogo_muzieju_kelias_2013_1_dlogo su seseliuETNO_logo_2013_PANTONE_2

 

Products12714-1000x1000-371510