Interaktyvus žemėlapis
Ruduo 2020
Ruduo 2020

Bilietų kainos

1. Įėjimo bilieto kaina:

1.1. suaugusiems – 6 EUR.

2. Įėjimo bilietų kainos asmenims, kuriems taikomos 50 procentų nuolaidos ir lengvatos:

2.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas – 3 EUR;

2.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu –3 EUR;

2.3. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis – 3 EUR;

2.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams – 3 EUR;

2.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų) – 3 EUR;

2.6. nuo 1939‒1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams – 3 EUR;

2.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos – 3 EUR;

2.8. pasipriešinimo 1940‒1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams – 3 EUR;

2.9. socialiai remtiniems asmenims – (pateikus patvirtintą įstaigos vadovo sąrašą) – 1,50 EUR.

3. Nemokamai muziejų lanko:

3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikai;

3.2. našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai;

3.3. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

3.4. asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;

3.5. visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;

3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; Lietuvos nacionalinio komiteto (ICOMOS) nariai, Jungtinių Tautų švietimo ir kultūros organizacijos (UNESCO) nariai;

3.7. visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;

3.8. muziejaus kūrėjai – emeritai ir jų šeimos nariai;

3.9. vienas suaugusiųjų grupės (ne mažiau 10 ir ne daugiau 20 asmenų) asmuo. Moksleivių grupės (ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau 11 moksleivių) vadovas;

3.10. autobuso vairuotojas, atvežęs grupę lankytojų;

3.11. šeimos kortelės turėtojai[1].

Nuolaidos ir lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, įrodantį pažymėjimą nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikams ir visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

[1] Nuolaida netaikoma muziejaus ar kitų įstaigų organizuojamų renginių metu.

4. Įėjimo bilietų kaina muziejaus renginių metu.

Įėjimo bilietų kaina muziejaus renginių metu nustatoma direktoriaus įsakymu.

5. Įvažiavimo į muziejų vienkartinių bilietų kainos[2]:

5.1lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų):

5.1.1. 20 EUR + lankytojo bilietai;

5.1.2. įvažiavimas nemokamas asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo arba 0-25% darbingumo lygis ir juos lydintiems asmenims;

5.1.3. 10 EUR + lengvatinis lankytojo bilietas (3 EUR) asmenims, kuriems nustatytas 30-50% darbingumo lygis;

5.2. mikroautobusu (nuo 8 iki 16 vietų) – 30 EUR + lankytojo bilietai;

5.3. autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 50 EUR + lankytojo bilietai;

5.4. motociklu, mopedu, motoroleriu – 10 EUR + lankytojo bilietai.

[2] Muziejus pasilieka teisę:

  • neleisti lankytojams įvažiuoti į muziejaus teritoriją švenčių ir renginių metu;
  • leisti nemokamai įvažiuoti į muziejaus teritoriją asmenims išskirtiniu atveju atsižvelgiant į sveikatos būklę.

2015-08-31 LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-556 „Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo“.

6. Įvažiavimo bilietų kainos užsisakius muziejaus edukacinį (-ius) užsiėmimą (-us) bet kuriuo metų laiku arba užsisakius ekskursiją žiemos metu[3]:

6.1. lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų), motociklu, mopedu, motoroleriu – 5 EUR + lankytojo bilietai. Šaltojo sezono metu arba esant blogoms oro sąlygoms įvažiavimas į muziejaus teritoriją nemokamas.

6.2. mikroautobusu, limuzinu (nuo 8 iki 16 vietų) – 10 EUR + lankytojo bilietai;

6.3. autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 20 EUR + lankytojo bilietai.

[3] Nuolaida netaikoma švenčių ir renginių metu.

7. Metiniai muziejaus abonementai[4]:

7.1. 30 apsilankymų – 30 EUR;

7.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos 30 apsilankymų – 15 EUR[5];

7.3. 90 apsilankymų – 50 EUR;

7.4. 300 apsilankymų (aktyvaus laisvalaikio bičiulio abonementas) – 100 EUR (galioja tik valandomis, kai muziejus lankomas kaip parkas (08.00 – 10.00 ir 18.00 – 20.00)).

[4] Metiniai muziejaus abonementai negalioja švenčių ir renginių metu.

[5] Moksleiviams, studentams, senjorams, asmenims, kuriems nustatytas 30-50% darbingumo lygis, socialiai remtiniems asmenims (pateikus lengvatą patvirtinantį dokumentą).

8Įėjimo bilietų kainos į muziejų kaip parką[6]:

8.1. suaugusiems – 3 EUR;

8.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 1,50 EUR.

[6] Muziejus lankomas kaip parkas, kai uždarytos interjerų ekspozicijos.

9. Ekskursijų vadovo paslaugos tik iš anksto užsisakius tel. 8 687 67237. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis (trukmė iki 2 val., grupei iki 20 žmonių)[7]:

9.1. suaugusiems, senjorams – 40 EUR + lankytojo bilietas;

9.2. studentams, moksleiviams ir vaikams – 20 EUR + lankytojo bilietas.

[7] Už ilgiau nei 2 val. trunkančią ekskursiją mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

10Ekskursijų vadovo paslaugos be išankstinio užsakymo. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų kalbomis (trukmė iki 1 val., maksimalus grupės dydis iki 20 asmenų) pagal nustatytą tvarkaraštį:

10.1. suaugusiems – 2 EUR + lankytojo bilietas;

10.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 1 EUR + lankytojo bilietas.

Renginiai spalį
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1920212223
24
25
26
27
28
29
30
31
Smiley face

Partneriai ir rėmėjai

Malsena_logo 

 

kauno_diena

tau-lt

 

LRT_logo12aidaikitasp4mazas2017
Rumsiskiu_baldai_permatomas fonasLietuve.lt logotipas internetui

 

 


biodinamikos logo

husqvarna-comkaisiadorieciams-logo-tekstas 

Logotipas_Reformacijai500

Lietuvos_muziejai_logotipas_naujasLMA-logo-melynas

 

eeagrants-lttautinio kostiumo metaiLT100-tinklapiams-2
Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas_pakoreguotas_Ilogo_muzieju_kelias_2013_1_dlogo su seseliuETNO_logo_2013_PANTONE_2

 

Products12714-1000x1000-371510