Interaktyvus žemėlapis
Elenos Kniūkštaitės paroda
Linos Jonikės paroda „Paslaptys II“
Medžio skulptūrų paroda

Baigtas LLBM bažnyčios altorių restauravimo projekto II etapas

Kuomet 2014 metų pabaigoje buvo pradėtas planuoti tęstinis trijų metų ir trijų etapų Lietuvos liaudies buities muziejuje atkurtosios Sasnavos senosios bažnyčios dviejų autentiškų altorių restauravimo projektas, kurio finansavimo tikėtasi (ir gauta) iš Lietuvos kultūros tarybos, atrodė, jog iki 2017 m. rudens, kada minėsime muziejuje šios atstatytosios bažnyčios 200 metų sukaktį – marios laiko, tačiau laikas pralėkė nepastebimai ir štai ant slenksčio – 2017 metai, o pats jubiliejus vos už 10 mėnesių. Tęstinio projekto sumanytojų ir vykdytojų tikslas buvo šią garbingą sukaktį paminėti užbaigus svarbiausių bažnyčios eksponatų – altorių restauravimą. Taigi, ar muziejininkams ir restauratoriams pavyks įgyvendinti savo planus, kas buvo nuveikta per du metus ir ką liko nuveikti per likusį pusmetį?

 

O nuveikta tikrai daug – sėkmingai įgyvendinti jau du iš trijų planuotų tęstinio projekto „LLBM bažnyčios Švč. M. Marijos ir Šv. Jurgio altorių retabulų restauravimas 2015 – 2017 m.“ etapų: I projekto etapas „LLBM bažnyčios Šv. Jurgio altoriaus titulinio paveikslo „Šv. Jurgis“ restauravimas ir Švč. M. Marijos ir Šv. Jurgio altorių retabulų tyrimai“ (2015 m.) bei II – „Šv. Jurgio altoriaus  retabulo konservavimas su daliniu atkūrimu“ (2016 m.).

 

I projekto etape atlikus visus reikalingus abiejų altorių tyrimus, į II etapą buvo žengta apsisprendus pirma tvarkyti avarinės būklės ypač vertingą Šv. Jurgio altorių, su paruošta jo restauravimo metodika ir detalia darbų sąmata. Nors LKT buvo pateikti net trys šio altoriaus retabulo tvarkymo variantai: konservavimas, konservavimas su daliniu atkūrimu ar pirminis altoriaus vaizdo atstatymas, realiai vertindami finansavimo galimybes ir laiko išteklius, patys projekto vykdytojai kaip pagrindinį rinkosi kompromisinį variantą: altoriaus konservavimą su daliniu atkūrimu. Šis pasirinkimas reiškė retabulo konservavimą nepašalinant uždažymų ir atkuriant drožybinį dekorą. Taip pat siekiant nustatyti, kiek autorinės polichromijos išlikę ir kokia jos būklė, buvo suplanuota atlikti ir palikti atidengtus žvalgomuosius polichromijos zondus. Šis altoriaus retabulo konservavimo variantas gavo LKT finansavimą.

 

Nuotr. autorė – Ina Dringelytė.

 

Šiuo metu II tęstinio restauravimo (konservavimo) projekto etapas jau baigtas. Sėkmingą šio etapo užbaigimą lėmė puiki restauratorių komanda, su kuria tikimės bendradarbiauti ir kitais metais, įgyvendinant III, baigiamąjįprojekto etapą. Ir ne tik tikimės – būsimieji kitų metų darbai jau numatyti, aptarti ir suplanuota jų programa. Ši III etapo darbų programa bus pateikta LKT kaip tęstinio projekto dalis, labai tikintis ir baigiamojo etapo finansavimo. III, baigiamasis restauravimo (konservavimo) projekto etapas bus pats komplikuočiausias pirmiausia jau vien dėl labai trumpo darbų atlikimo laiko (iki rugsėjo mėnesio vidurio, kuomet bus minima muziejuje atkurtosios bažnyčios 200 metų sukaktis). Laukia sudėtingas vertingo eksponato tvarkymas – didžiojo Švč. M. Marijos altoriaus konservavimas su antro tarpsnio atkūrimu (šiuo metu altorius turi tik dalį antrojo tarpsnio ir išlikusias atskiras jo detales). Atkuriant antrąjį tarpsnį ir pirminį altoriaus vaizdą, teks koreguoti dabartinį jo pastatymą ir aukštį, tad čia reikės ne tik restauratorių, bet ir muziejaus Architektūros skyriaus pagalbos. Užsibrėžtus darbus įvykdyti per 3–4 mėnesius nebus paprastas uždavinys, tad kūrybinės grupės laukia tikras iššūkis. Tačiau grupė, dirbanti prie šio projekto, neabejoju, yra pajėgi priimti visus iššūkius – tai trys LDM P. Gudyno restauravimo centro restauratoriai: jau penkiuose LLBM restauravimo projektuose dirbęs Linas Lukoševičius, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos molbertinės tapybos restauratorius, VDA paminklotvarkos katedros docentas, daug metų ruošiantis profesionalius tapybos restauratorius; Greta Žičkuvienė, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos polichromuoto medžio restauratorė, dalyvavusi šio projekto I etape, sudariusi restauravimo darbų programą ir detalią sąmatą II etapui bei vadovavusi šiame etape atliktiems darbams ir prie komandos II etape prisidėjęs Rolandas Vičys, aukščiausios kvalifikacinės kategorijos polichromuoto medžio ir pirmos kategorijos molbertinės tapybos restauratorius. Svarbu, jog II etape prie profesionalų komandos prisijungė dar vienas jaunas ir  gabus narys – LLBM meninių baldų restauratorius Lukas Paulauskas, aktyviai talkinęs P. Gudyno centro restauratoriams tvirtinant drožybos detalių polichromiją ir atkuriant trūkstamus drožybos elementus. P. Gudyno centro restauratoriai teigiamai įvertino muziejaus restauratoriaus darbo įgūdžius ir kruopštumą – tai neabejotinai pasitarnaus jaunam specialistui siekiant aukštesnės kvalifikacinės kategorijos.

 

Visą vasarą su pertraukėlėmis muziejaus bažnyčios koplyčioje vykę Šv. Jurgio altoriaus konservavimo darbai gerokai intrigavo muziejaus lankytojus: juos stebino baltais chalatais apsirengę ir į gydytojus panašūs restauratoriai, besitariantys sulipę ant altoriaus mensos, savo darbuose ir mintyse paskendę ant kopėčių ar stelažų, palinkę virš čia pat koplyčioje  stovinčio stalo, apkrauto išmontuotomis retabulo detalėmis, chemikalų buteliukais ir elektrine plytele, ant kurios puode kaito restauravimui reikalingos medžiagos. Būta net tokių lankytojų, kurie sakė, kad gyvenime yra nematę „gyvų“ restauratorių ir tai jiems didelė atrakcija. Dalis retabulo konservavimo darbų buvo atlikta vietoje, kai kurios išardytos detalės buvo vežamos tvarkyti į Vilnių, į P. Gudyno restauravimo centrą.

 

O kaip ir kokia tvarka vyko Šv. Jurgio altoriaus retabulo konservavimo darbai? Apie juos  papasakojo ir restauratorių „virtuvės“ paslaptis atskleidė šiems darbams vadovavusi aukščiausios kvalifikacinės kategorijos polichromuoto medžio restauratorė G. Žičkuvienė:

 

I projekto etape atlikus visapusiškus altoriaus tyrimus jau buvo žinoma, kad medinis, buvęs  puošniai sidabruotas, vietomis auksuotas Šv. Jurgio altoriaus retabulas su išraiškingomis drožybos detalėmis buvo ne kartą perdažytas įvairių spalvų bei sudėties dažais. Neuždažytas buvo likęs tik sidabruotas bei geltona lesiruote padengtas paveikslo rėmas, dvi drožybos detalės, vaizduojančios širdis akanto lapų apsuptyje, aplikuotos retabulo cokolio įsprūdose bei antrajame retabulo tarpsnyje esantis vynuogių vainikas su Šv. Jurgio (S J) inicialais. Šio vainiko bei inicialų dekoras itin išraiškingas: čia sidabruotė buvo paspalvinta rausvos bei žalsvos spalvos lesiruotėmis, kurios suteikė šiems drožiniams ypatingo puošnumo.

 

Altoriaus retabulo polichromija daugelyje vietų buvo smarkiai pažeista, atšokusi nuo medinio pagrindo, byranti, o kai kur nubyrėjusi iki atviros medienos. Ypatingai nukentėję buvo augaliniais motyvais išdrožinėti retabulo puošybos elementai. Jų polichromija buvo smarkiai pakilusi nuo medinio pagrindo, labai trapi. Kai kurios detalės buvo atsipalaidavusios sujungimų vietose arba perlūžusios. Be to, trūko drožybos fragmentų, kurie buvo nulūžę ir pasimetę.Visi retabulo paviršiai buvo nešvarūs ir dulkėti.

 

Gelbėjant altorių pirmiausiai buvo tvirtinti byrantis gruntas ir dažai. Tvirtinant drožybos detalių polichromiją, teko jas išmontuoti, atsargiai nuimant nuo retabulo, prie kurio jie buvo prikalti. Kad nuimant nenubyrėtų šių drožinių dekoras, labiausiai byrančios jų vietos prieš išmontuojant buvo sutvirtintos. Nuėmus detales, nuo visų paviršių minkštu teptuku buvo valomi gausūs paviršiaus nešvarumai. Po to gliutininių klijų tirpalais pamažu prisotintas byrantis gruntas. Kai kuriose vietose klijus teko leisti naudojant medicininį švirkštą, vėliau klijuojamasvietas pašildyti elektrine mentele bei paslėgti smėlio maišeliais. Polichromijos tvirtinimo procesą teko kartoti daug kartų – kol atšokę ir byrantys dažų ir grunto sluoksniai prisiklijavo.

 

Kai kuriose vietose teko sutvirtinti patrūnijusią medieną. Parinktu tirpalu prisotinta mediena sutvirtėjo.

 

Nuotr. autorius – Rolandas Vičys

 

Sekanti užduotis buvo pašalinti klijų likučius kartu su paviršiaus nešvarumais. Šis procesas buvo atliekamas mažais vatos tamponėliais. Nuvalius nešvarumus, tam, kad tiksliau išsiaiškinti, kiek yra uždažymų sluoksnių ir kokia jų seka, ant visų skirtingų paviršių, naudojant medicininį skalpelį, buvo padaryti nedideli (1 x 2 cm) žvalgomieji zondai.  Daugelyje vietų ant autentiško sluoksnio galima aiškiai matyti nuo 1 iki 4 uždažymų sluoksnių.

 

Vėliau buvo sumontuojamos perlūžusios bei atsipalaidavusios detalės. Tam buvo panaudoti mediniai kaištukai, kuriuos įklijavus detalės sujungtos tarpusavyje. Tada iš liepos medienos buvo išdrožtos trūkstamos drožinių detalės ir jų fragmentai. Jos primontuotos kaištukais ir įklijuotos į savo vietas.

 

Tuomet visos sutvirtintos, nuvalytos bei sujungtos detalės buvo primontuotos atgal prie retabulo į ankstesnes vietas.

 

Taigi, restauravimo (konservavimo) proceso metu altorius dezinfekuotas, sutvirtinta, priklijuota polichromija, sutvirtinta patrūnijusi mediena, pašalinti paviršiaus nešvarumai, atidengti zondai, parodantys uždažymų sluoksnių seką, sumontuotos drožybos detalės bei atkurti trūkstami drožybos elementai. Visi altoriaus restauravimo (konservavimo) darbų procesai buvo nuosekliai fotografuojami ir dokumentuojami.

 

Nuotr. autorius – Rolandas Vičys

 

Pabaigai – įdomiausia: apibendrinant įvykdytą II projekto etapą, restauratorius Rolandas Vičys padarė 2 schemas-vizualizacijas, kurių vienoje matosi skirtingose altoriaus retabulo vietose esantys polichromijos sluoksniai, o kitoje atkurtas pirminis altoriaus retabulo spalvinis vaizdas. Abi šias schemas muziejaus lankytojai galės matyti muziejaus bažnyčioje šalia konservuoto Šv. Jurgio altoriaus. Analogiškas didžiojo Švč. M. Marijos altoriaus vizualizacijas planuojama padaryti ir kitais metais, įgyvendinus III, baigiamąjį muziejuje atkurtos Sasnavos senosios bažnyčios altorių restauravimo (konservavimo) etapą.

 

 

 

Ina Dringelytė,

LLBM muziejininkė, dailės istorikė, restauravimo projektų vadovė

 

 

Renginiai liepą
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Smiley face

Partneriai ir rėmėjai

Malsena_logo 

 

kauno_diena

tau-lt

 

LRT_logo12aidaikitasp4mazas2017
Rumsiskiu_baldai_permatomas fonasLietuve.lt logotipas internetui

 

 


biodinamikos logo

husqvarna-comkaisiadorieciams-logo-tekstas 

Logotipas_Reformacijai500

Lietuvos_muziejai_logotipas_naujasLMA-logo-melynas

 

eeagrants-lttautinio kostiumo metaiLT100-tinklapiams-2
Kult_pav_skaitm_logo_lietuviskas_pakoreguotas_Ilogo_muzieju_kelias_2013_1_dlogo su seseliuETNO_logo_2013_PANTONE_2

 

Products12714-1000x1000-371510